Regały magazynowe – środek trwały czy wyposażenie?

Odpowiednie księgowanie wydatków związanych z zakupem artykułów przeznaczonych do składowania towarów to niezwykle ważne, ale też problematyczne zagadnienie. Pojawia się bowiem wątpliwość czy regały magazynowe należy przypisać do kategorii “środek trwały” czy też “wyposażenie”. Prawidłowa amortyzacja jest bardzo istotna, ponieważ nieprawidłowości wykryte przez urząd skarbowy podczas kontroli mogą skutkować nałożeniem kary finansowej. Przeczytaj więc nasz artykuł i dowiedz się, jak sklasyfikować zakupione regały magazynowe.

Na czym polega amortyzacja środków trwałych?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, co oznaczają podstawowe pojęcia z tego zakresu. Środki trwałe są rzeczowymi składnikami majątku, których wartość przekracza 10 000 zł. Mogą być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, a ich okres zdatności do użytkowania w działalności gospodarczej musi wynosić minimum 1 rok. Wyposażenie to z kolei rzeczowe składniki majątku, które są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale nie zaliczają się do środków stałych. Ze względu na bliskość znaczeniową tych pojęć klasyfikacja regałów magazynowych może budzić pewne wątpliwości.

Amortyzacja odnosi się do budynków, budowli i lokali, pojazdów, urządzeń oraz maszyn, a także innych przedmiotów, które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, a w dniu przyjęcia do używania były kompletne i zdatne do użytku. Są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Czy regały magazynowe są wyposażeniem czy środkiem trwałym?

Biorąc pod uwagę definicję środków trwałych, można stwierdzić, że regały magazynowe zaliczają się do tej kategorii. Jeśli wartość początkowa jednego egzemplarza przekroczy 3500 zł netto, należy je traktować jako odrębne środki trwałe, nawet mimo faktu, że można je konfigurować i dostosowywać do bieżących potrzeb. Oznacza to, że konieczne jest dokonanie odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli chcesz zapoznać się z ofertą regałów magazynowych lub poszerzyć swoją wiedzę na temat tego rodzaju wyposażania, odwiedź stronę Magazimm. Znajdziesz tam duży wybór produktów, a także przydatne porady – sprawdź osobiście!

Zadzwoń / Call / Kontakte